انجمن صنفی گردشگری خراسان رضوی
Forgot password?

به کمک احتیاج دارید ؟

پشتیبانی انجمن اماده ارائه خدمات به اعضای گرامی میباشد . لطفا از طریق پل های ارتباطی زیر تماس بگیرید.

051-32281830-3
anjomanm@yahoo.com

چرا باید ثبت نام کنیم ؟

  • جهت ثبت و ساماندهی اعضا در اتوماسیون در ارائه خدمات بهتر .

  • دسترسی سریع و آسان برای اعضا و مشتریان و همچنین گزارش دهی مناسب .

  • با استفاده از اتوماسیون انجمن با دقت و صورت بهتری توان پشتیبانی را خواهد داشت .

ورودورود
ثبت نامثبت نام