انجمن صنفی گردشگری خراسان رضوی
Forgot password?

سفر ارزان میراث فرهنگی شفاف

سفر ارزان میراث فرهنگی شفاف

سفر ارزان میراث فرهنگی شفاف

طرح سفر ارزان که اخیرا توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شده و تاکنون در خصوص آن کلیاتی را نیز اعلام کرده است. البته که همچنان برنامه های اجرایی آن به طور دقیق مشخص نشده است. با این ‌حال انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران از سوی دیگر این طرح ، اعلام کرده که برای به نتیجه رساندن طرح، می بایست شرکت ‌های هواپیمایی و هتل ‌ها نیز در این طرح نقش داشته تا بتواند به نتیجه برسد

ورودورود
ثبت نامثبت نام