انجمن صنفی گردشگری خراسان رضوی
Forgot password?

درباره ما

درباره ما

آشناییe با انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی خراسان در راستایاصل 26 قانون اساسی و بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی که خود متضمن حفظ منافع شهروندی و جامعه نیز می باشد ، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی خراسان در شهریور 1377 با عضویت تعداد 30 دفتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی تاسیس و تحت شماره 113 در اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان به ثبت رسید . این انجمن دومین انجمن در این صنفی می باشد که بعد از انجمن صنفی ایران تشکیل گردیده و از فعال ترین و بزرگترین انجمن های کشور در این صنف می باشد . انجمن خراسان در حال حاضر 366 عضو دارد . از آنجا که انجمن های صنفی نقش موثر و تعیین کننده ای در توسعه و گسترش این صنعت و تحقق برنامه ها و سیاست های دولت دارد می تواند به عنوان بازو و مشاور کار آمد و مؤثر در خدمت دولت و مجلس باشند ، این انجمن تلاش خود را در این زمینه معطوف داشته و ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی متشکل از کلیه انجمن ها که در حال حاضر در بیش از نیمی از استان های کشور ایجاد شده است در رأس پیگیری ها و خواسته های این انجمن می باشد .

ورودورود
ثبت نامثبت نام